Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Gyöngy linkgyűjtemény linkjeinek képes leírásai - keresés a linkek között
részletek »

Gyöngy képes leírás

Képes leírás

Itt vagy: gyongy.tlap.hu » Képes leírás
Keresés
Találatok száma - 123 db
A Buddha ereklyék visszatérnek Budapestre

A Buddha ereklyék visszatérnek Budapestre

Akik látták két évvel ezelőtt azok szinte biztos, hogy most is meg fogják nézni, akik pedig akkor valamilyen oknál fogva lemaradtak róla, azoknak itt a remek lehetőség. A korábbi kiállítás szervezőjének, a Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség áldozatos munkájának köszönhetően a Maitreya Project gazdája újra Budapestre hozza a közel 1000 db, tibeti, indiai és kínai ereklyéből álló gyűjteményt. Az ereklyék (jelen esetben gyöngyök) létrejöttének és időnként történő többszöröződésének kérdése tovább gazdagítja a természettudomány által megválaszolatlan kérdések körét. A gyöngy szerű képződményekre Buddha és számos jelentős buddhista nagymester hamvai között bukkantak. A buddhista szemlélet szerint a gyöngyök a magas szintet elért mesterek spirituális értékeinek, együttérzésének és együttérzésének az "esszenciái". Az ilyen ereklyéket a világon mindenhol sztupák, templomok és kolostorok szentélyeiben őrzik. Ezért számít kivételes dolognak, hogy az ereklyék a nagy nyilvánosság elé kerülnek. A kiállítás 2001. óta utazik a Föld körül és eddig több száz nagyvárosban fordult meg, Los Angeles-től Londonig. A kiállítás célja, hogy lehetőséget biztosítson bárkinek, hogy megtapasztalh

A fekete gyöngy legendája

A fekete gyöngy legendája

Az egyik legenda szerint Oro, a béke és termékenység istene, aki szivárványon jött le a földre, adta ezt a kagylót az embernek. Egy másik polinéz legenda szerint Oro egy fekete gyöngyöt ajándékozott a szépséges Bora Bora istennőnek szerelmének jeléül. A császári Kínában a fekete gyöngyöt, a bölcsesség jelképét egy sárkány őrizte a fogai között és aki a gyöngyöt meg akarta szerezni, először a sárkányt kellett legyőznie. Az uralkodói ékszer A fekete gyöngy egykor csak az uralkodó ékszereiben volt megtalálható. Az egyik leghíresebb fekete gyöngy, az AZRA az orosz koronaékszerek egyik nyakláncának középső darabját képezte. Jóllehet ma is ritka és értékes, de műértő és igényes vevő megvásárolhatja, Akárcsak korábban, ma is a legritkábban előforduló kerek és kiváló minőségű gyöngyöt keresik. De más formáknak is megvan a szépségük és az ötvös keze alatt egy körte-, circlé-, vagy barokk-gyöngy is csodálatos ékszerré válik. Néhány fontos tudnivaló a gyöngyök kezeléséről: A gyöngyöket egy kis puha erszényben, vászon-, vagy papírzsebkendőben tároljuk. Mivel a gyöngynek nedvességre van szüksége, nem ajánlatos levegőtől elzárt, vagy száraz helyen tárolni. Vigyázzon, hogy a gyöngyre ne kerü

A gyöngy legendája és újra felfedezése

A gyöngy legendája és újra felfedezése

A gyöngy legendája és újra felfedezése A gyöngyökkel kapcsolatos legkorábbi feljegyzések Kínábó , Indiából és Ceylonról származnak, jóval a rómaiak széles körben ismert gyöngykultusza előtti időkből. A i.e. 1000-ből származó ókori hindu könyv, a Rigveda szerint 'Krishna a tenger mélyéről gyöngyöket hozott fel leányának esküvője alkalmából'. Olinius Secundus római történetíró i.e. I. évszázadban a gyöngyöket a legdrágább ajándéknak tartotta. Antonius elkápráztatása céljából Cleopatra egy vagyont érő gyöngyöt oldott fel egy pohár ecetben, amit egy hajtásra kiivott, ezzel bizonyítván mérhetetlen gazdagságát. undefined A gyöngy több ezer éves kultusza, hagyománya ma is él, sőt most a XXI. század küszöbén mindenféle gyöngy iránti igény egyre nő. A divat világában 1996-ot a gyöngy látványos visszatérésének kezdeti éveként tartják számon. Ekkor a természetnek eme különös ajándéka újra az ékszerészek, a média, s nem utolsó sorban a hölgyek figyelmének középpontjába került. A fellendülés azóta is töretlen, amely nagymértékben köszönhető a csodaszép, misztikus és érzéki tahiti gyöngynek. A nőkre gyakorolt mágikus hatását próbálja szavakba önteni az alábbi idézet: 'Talán legnagyobb hat

A Gyöngyhimnusz - új szemmel

A Gyöngyhimnusz - új szemmel

Az egyiptomi Nag-Hamadiban 1946-ban talált,apokrif anyagok között az egyik legjelentékenyebb a Tamás-akta Gyöngyhimnusza. A papirológusok még nem vállalkoztak az ebben egyénien elbeszélt beavatási történet értelmezésére, pedig az összehasonlító módszer alkalmazása érdekes megvilágításba helyezheti ezt a himnikus művet. A Gyöngyhimnusz hőse egy megközelitőleg Krisztus idejében élt keleti királyfi, akit királyi szülei fontos küldetéssel bocsájtanak útjára. Az utazáshoz gazdagon ellátják őt szkita arannyal,gyémánttal, indiai kalcedonnal, Kusán vidéki igazgyönggyel, és saját földjük kincsesházaiból származó ezüsttel. A kincsek származási helyéből és minőségéből Pártia körvonalazódik előttünk az ifjú szülőföldjeként. Indulás előtt a királyfinak meg kell válnia arannyal áttört, drágakövekkel ékes, stólával kiegészitett köntösétől, melyet egészében az alakjára szabtak. Beavatási történetről lévén szó, a leírásból arra következtethetünk, hogy ez a pompás köntös maga az aranyosan fénylő szellemtest, a stóla pedig az az őslény, aki az önvaló legkirályibb, legmagasabb rendű önmeghatározása. A királyfi feladata, hogy Egyiptomba lemenvén elhozza onnan azt a drágagyöngyöt, melyet egy vészt hordozó sárkány ölel körül. Ennek a gyöngynek csak jelképes értelme lehet, hiszen a pártusok kincstára bővelkedik valóságos igazgyöngyökben. A sárkány Leviathan-szerű leírása, valamint az igazgyöngy Hold-jelkép volta arra utalnak, hogy a himnusz hősének valamiképpen a Telihold tudását kellett kimenteni egy elsötétült Holdisten szorításából.Az ifjú két kalauzolóval hagyja el országát. A korabeli iráni főrendűeknek hagyományosan két máguspapjukat kellett, az udvari szertartásrend szerint, magukkal vinniük kisérőnek bármiféle utazáshoz. Így Gundorfár indopártus papkirály is két udvari mágusával szokott utazgatni. A Gyöngyhimnuszban megjelölt állomáshelyek:Maisan, Babilon, Sarbug hitelesen rajzolják ki az Egyiptomba vezető utat. A sárkány barlangjához közeli szállásán azonban az ifjú magára marad eredeti azonosságát elrejtő álruhájában. Olyan vándornak adja ki magát, aki az övéi szemében is idegennek tűnhet, minthogy vallást változtatott. Új lakhelyén találkozik egy ugyancsak Keletről-vélhetően Pártiából-származó, megnyerő egyéniségű ifjúval,aki óva inti őt az egyiptomiak tisztátalanságaitól. Ezután következik a himnuszban a Ladocsi Gáspár fordította, talányos utalásokkal teli vallomás: Nem tudom, miképpen, mely áruló jelből, mégiscsak megtudták, nem földjükről vagyok, ármánykodásokkal kelepcébe csaltak, mígnem megízleltem azoknak ételét. A megzsarolt és persze leleplezett pártus királyfi ezután sötét hatalmakat kénytelen szolgálni. Küldetéséről megfeledkezve a kiszolgáltatottak tompaságába merül. A szerencsétlenség híre Pártiába is eljut, s az udvar levélben figyelmezteti az ifjút eredeti vállalására: Atyádtól, a királyok királyától, és édesanyád testvéredtől, a másodikunktól Egyiptomban levő fiúnknak békesség. A sasmadár forma, azaz a Föld lelkét, beszédét hordozó üzenet meg is érkezik a címzetthez, aki így szellemében végre le tudja győzni a félelmetes sárkányt az igazi Holdisten tisztelőjének erejével. Így a drágagyöngyöt végre elveheti tőle, és bemocskolódott gúnyáit ledobva elindulhat hazafelé. Szülei elküldik neki ékes öltözékét- azt az aranyos dicsfényt, melyet most végre magára ölthet, és amelynek fenséges ragyogását szinte már elfeledte. Figyelemre méltó, hogy a magyar Szentkoronán ábrázolt Szent Tamás részben lefedett medálján az apostol- társai közül egyedül ő aranyköntöst visel. Ahogy megláttam én az öltözékemet, olyan volt,mintha csak tükörképem lenne: magamat egészben benne szemlélhettem. Vagyis ez a dicsfény egyben egy másik olyan királyfi is, aki földi küldetését szintén sikerrel teljesítette, s kettejük teljesítménye a fényköntösben egybeolvad. Talán a megnyerő rokon ifjúra célzott a Tamás-akta szerzője - annál is inkább, mert őt felkentek fiaként említi. A köntös ragyogó színekben pompázott előttem, aranytól tarkállott és drágakövektől, felsőbb részeiben finom szinezésű fényűző gyöngyöktől: közte foglalatban királyok királya képmása középen, minden részletében ragyogó pompában: A köntös leírása valamiképpen emlékeztet a szentkoronára. Még ennek a beavató koronának a tartalmi értelmezését illetően is: Ezek után láttam rajta egészében a tudás mozgása zuhant végig ottan, értelmes igéket hallatni készen volt/.../ Azé vagyok én, aki minden ember között a legnagyobb hős. Érte jegyeztek be engem az Atyánál, termetem növését általa éreztem, ösztönzésének megfelelőképpen. Ezzel az öltözettel az immár földi hivatását teljesített pártus királyfi drágagyöngyzsákmányával egyetemben a béke és méltóság örök tájaira emelkedhet, s Atyja fénylő lángja előtt a fejét mélyen meghajthatja. Magasztalt engemet, királyi házában jobbjára ültetett: alattvalója mind himnuszt énekelt. A történet három szereplője a,, királyfi,,, azaz az égi királyság várományosa, a víz alatti sárkány és a gyöngy. Ugyanezekkel a motívumokkal a Mahájána-buddhizmus tanításai között is találkozhatunk, jelesül a Dévadatta szútrában. Ennek kiindulópontja a Keselyűhegy csúcsán ülő, a bódhiszattvák beszámolóit hallgató Buddha. Előbbiek Szágara sárkánykirály tenger alatti palotájából emelkednek a Keselyűhegyig, hogy beszámoljanak mesterüknek a sárkány palotájában végzett térítéseikről. Az egyik ilyen térítő, Manydzsusri, Szágara sárkánykirály leányának jó példájával hozakodik elő: ,,Ő csupán nyolc éves. Bölcsességével és éles eszével jól ismeri a karmát, amely az emberek cselekedetének mindenkori gyökereiből ered. Tudja a dháranikat, és fel tudja fogni, meg tudja tartani a buddhák által hirdetett mély és titkos tanokat. Mély meditációba merülve szívét egy pillanat alatt megnyitotta a megvilágosodás felé, és elérte a többé már vissza nem térés állapotát. Beszéde akadály nélküli, minden lény iránt részvétet érez, érdemei tökéletesek. Képessé vált a megvilágosodás elérésére.,, /Porosz Tibor fordítása/. A bódhiszattvák kételkednek abban, hogy Dévadatta ilyen hamar megvilágosodhatott volna - akkor, amikor maga a Buddha is csak mérhetetlen számú világkorszakon át, megannyi fáradsággal és szenvedéssel érte el fejlett tudati állapotát. A kételyeket csak a sárkánykirály lányának megjelenése oszlatja el, aki egy értékes gyöngyöt nyújt át a Buddhának, majd hirtelen férfivá változik, ahol egy ékszer -lótuszvirágon ülve eléri a m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n é l k ü l i tökéletes megvilágosodást, és az élőlényeknek a jó Törvényt hirdeti. Így talán ő az a ,,levél,,, aki egy későbbi alakváltozatában megmenti a szolgaságtól a kelepcébe csalt pártus királyfit. A Lótusz szútra szövege szerint ő az előző életei valamelyikében az akkor még csak megvilágosodásra vágyó Sákjamuni Buddha női tanítómestere volt, és így méltán válhatott az éteri lótuszvirág ékévé. A Gyöngyhimnusz másfelől egy korábbi, óegyiptomi verses legendával mutat hasonlóságot. A Szinuhe története I. Szeszosztrisz fáraó idejében keletkezett. Ekkortájt sok egyiptomi próbált szerencsét Sziro-Főníciában. Köztük az a fáraófi, aki az uralkodó erőszakos halálának hírére Szíriába menekült a gyilkos hadvezér elől, s ot szép pályát futott be. Élete alkonyán kegyelmet kapván övéitől visszatérhetett a fáraó udvarába. Hazatéréséről így ír a száműzött: Mikor megvirradt, kora hajnalban Jöttek, hogy hívjanak engem, Tíz ember jövet, tíz ember menet, Hogy a Palotába kísérjenek. Földre borultam a szfinxek között. A királyi gyermekek a kapuban álltak, hogy találkozzanak velem. A ,,Barátok az oszlopcsarnokba kisértek, Hogy utat mutassanak a palota belsejébe . Szinuhe története Dobrovits Aladár fordításában a Gyöngyhimnuszból ismert ritka és üdítő egyszerűséggel, és ennek megfelelő meggyőző erővel bomlik ki. Mindebből arra következtethetünk, hogy a Tamás - akta Egyiptomot is megjárt szerzője ismerhette ezt a legendát. És amíg az érett Szinuhe drágagyöngyként adja át magát a fáraónak, addig a Gyöngyhimnusz szerzője igazgyöngyként adja át magát nekünk, mai olvasóknak. Kiss Irén

A Nagy Játékosok Áruháza - Hobbyjáték Játékáruház

A Nagy Játékosok Áruháza - Hobbyjáték Játékáruház

Játékáruház, játékbolt ahol több ezer játék közül válogathatsz kedvedre! Társasjáték, puzzle, ördöglakat, logikai játékok, modell autók, plüssjátékok, LEGO, kreatív játékok valamint kül- és beltéri játékok széles választéka vár rád! Miskolcra ingyenes kiszállítás, folyamatos kedvezmények állandó akciók!

A Szent Korona igazgyöngyei

A Szent Korona igazgyöngyei

A magyar Szent Korona Európa egyik legrégebben használt és mai napig épségben megmaradt koronája. A magyar államiság egyik jelképe, mely végigkísérte a magyar történelmet legalább a 12. századtól napjainkig. A hozzá kapcsolódó hagyományokkal és jogokkal foglalkozó Szentkorona-tan szerint a magyar alkotmányosság alapja volt a történelem folyamán egészen az 1949-es alkotmányig. A magyar történelmi alkotmányból fakadó alaptörvény és jogrendszer szerint pedig az országalapító a Szent Korona volt. Hasonló, de máig élő jogi vonatkozásokat is tartalmazó koncepció épült ki a brit korona körül. A Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kiadványai,[1] valamint a témával foglalkozó történészek többsége szerint a koronát III. Béla (1172-1196) korában állították össze két fő részből: az úgynevezett görög koronából (corona graeca) és a latin koronából (corona latina). A tetején lévő keresztet később, valószínűleg a 16. században illesztették a tetejére, meglehetősen durva módon, a Krisztus-kép átlyukasztásával. A kereszt elferdülését minden bizonnyal egy 17. századi sérülés okozta, amely úgy keletkezhetett, hogy a koronaékszereket tartalmazó vasláda fedelét azelőtt

Adruinna tanfolyam

Adruinna tanfolyam

Gyűjts erőt, dolgozd fel a múltad emlékeit, és jól figyelj, mert ahol eltörtél, ott leszel erős, ahol vesztettél, ott leszel legyőzhetetlen. Az Igaz Ember nem menekül a múltjától, bármilyen sötét volt is, mert kudarcaiból lesz hatóanyag, vereségeiből diadal - tragédiái érlelik naggyá. Hétfőn 18.00-21.00 : haladó gyöngyfűző tanfolyam. Kedden 18.00-21.00 : drótékszer készítő tanfolyam Surtya Andrea Tímea vezetésével ( www.timeyra.hu ) Szerdán 18.00-21.00: ékszerkészítő tanfolyam ( gyöngyfűzés, gyöngyhorgolás, pálcás ékszerek ; előre egyeztetett ékszert készítünk el) kezdőknek és haladóknak egyaránt. Nyugdíjasoknak és kismamáknak ez a tanfolyam kedvezményes áron Pénteken 18.00-21.00 : ékszerkészítő tanfolyam ( gyöngyfűzés, gyöngyhorgolás, pálcás ékszerek ; előre egyeztetett ékszert készítünk el) kezdőknek és haladóknak. Szombaton 10.00-14.00 : haladó gyöngyfűző tanfolyam. Gyöngyfűző tanfolyamaimon betekintést nyerhetnek a gyöngyfűzés és a gyöngyhorgolás rejtelmeibe, a drótozás alapjaiba. Megtanítom a mintaolvasását, segítséget nyújtok ékszerek kép utáni fűzéséhez, adok fotózási tippeket. Mindezt kellemes, baráti környezetben, tea, kávé mellett kínálom. A tanfolyamokon hozott al

Ági mama gyöngyei

Ági mama gyöngyei

Nyisztor Lászlóné, Ágnes vagyok. Két kislány boldog nagymamája. Imádom a gyöngyökkel való munkálkodást. Szívesen segítek, ha megtetszett valamelyik ékszerem. Amíg tart az oviban a nyári szünet, addig kicsit felfüggesztem a box gyártást, úgysem tudok az unokáimtól nagy munkába fogni. Azért nem hagyom abba, szeptemberben jönnek az új alkotások. Addig pótolom az elmaradt munkáimat. Ahogy összeraktam őket/ már alig férnek egy fotóra / magam is elszörnyedtem mennyi delicát fogyasztottam el.

Alba Kreatív: Online Hobby bolt

Alba Kreatív: Online Hobby bolt

Termék kategóriáink: akril festékek, gyöngyök, ékszeralkatrészek, dekorgumik, filcek, papírok, szalvétatechnika, faáru, irodaszerek. Kreatív kellékek nagy választékban! * Ablakképek * Egyéb kreatív termékek * Barkácsfilc * Akril festék * Gyöngyök * Ékszeralkatrészek * Dekorgumi * Dekorgumi egységcsomag * Filc egységcsomag * Papírok * Szalvétatechnika * Faáru * Irodaszerek

Hirdetés
Ancsa gyöngyei

Ancsa gyöngyei

Szia! Anikó vagyok és 2008 áprilisában kezdtem el a gyöngyökkel foglalkozni. Egy munkatársamon láttam egy medált, és ez indította el a lavinát. Ezúton is köszönöm neki. És főleg köszönet Lucának aki folyamatosan tanít és segít, hogy minél szebb ékszereket hozhassak létre. Köszönöm Luca! :)

Ande Gyöngy

Ande Gyöngy

Gyöngytyúk tanya kreatív klub A múlt héten megrendeltem a február havi "tanyasi tagságot", de még nem kaptam visszajelzést, hogy hova utalhatom a pénzt. Megnéznéd légyszíves , hogy hol akadt el a dolog! Előre is köszönöm. Köszönöm szépen a mintákat, szépségesek. Szeretném megkérdezni a tagság utalásával kapcsolatban, hogy elég utalnom a számládra névvel esetleg hónap megjelöléssel, vagy az e-shopon keresztül intézzem. lvinnéd a boltba az üvegeimet és a tálcámat (ott maradt, ami nem is lenne nagy gond, csak ezt az anyósomtól kértem kölcsön, nekem kisebbek vannak)? Szombaton megy Tomi Pestre, és beküldeném érte, ha lehet

Andevi gyöngy nagy- és kisker

Andevi gyöngy nagy- és kisker

Sokan állítják a gyöngy barátai közül: az Andevi Kft. a gyöngy- és bizsualkatrészek kis- és nagykereskedelmével tulajdonképpen a hagyományos szépség hírhozója, terjesztője, apostola hazánkban. A gyártótól történő közvetlen beszerzés által igen kedvező árakat biztosít vásárlóinak, ezzel is elősegítve: minden otthonba jusson el a gyöngy. A budapesti üzlet valóságos központja Magyarországon a gyöngy kultúrájának: 1174 Budapest (17. kerület) Baross utca 85. (Jósika utca sarok). Az üzlet postai utánvéttel is képes igényeket kielégíteni.

Artisan Jewellery Kits

Artisan Jewellery Kits

Tutorial Information: Artisan Jewellery Kits are the perfect introduction to the world of jewellery making. In this short video we get involved with some of the core skills techniques to get you started with creating your very own unique jewellery items!!

Ásványékszerek, és tenyésztett gyöngy szettek

Ásványékszerek, és tenyésztett gyöngy szettek

Terra Mandala Kft. által üzemeltetett ékszer webáruházban csodálatosan elkészített, minőségi ékszerek találhatóak. Az egyedi gyöngyből, vagy ásványokból készült szetteket az online üzletből azonnal meg lehet rendelni, vagy akár készíttetni is lehet a céggel, mely lehetőséget az egyedi 5 1-es garancia is mutatja. Ezen felül még fotó-, elégedettség-, minőségi-, és elérhetőségi garanciát is szolgáltat a cég, a megrendelői számára, minden termékükre egyaránt.

Auntiesbeads

Auntiesbeads

Freshwater Pearl Beads Freshwater Pearls are a beautiful, naturally produced bead from mussels - are in abundance at Auntie's Beads. Pearl beads are real and so are the prices you see. We have plenty of colorful pearls in a variety of natural shapes and sizes. Our freshwater pearl beads selection includes Freshwater Round, Potato Pearls and Mother of Pearl Shell beads. &bspAmong other organic gemstone beads, we have some great Mother of Pearl beads, Shell bead strands and Abalone Shell beads and pendants.

Az óriásgyöngy legendája

Az óriásgyöngy legendája

Az óriásgyöngy legendája közel 2500 éves. A monda szerint Lao-ce, a kínai filozófus zöld nefritből készült, önmagát, Buddhát és Konfuciust ábrázoló amulettet ültettetett egy kagyló közepébe és megparancsolta, hogy a furcsa tárgy kizárólag apáról fiúra öröklődhessen. Utolsó kívánsága az volt, hogy minden egyes generáció biztosítsa a gyöngy további növekedését, azáltal, hogy azt egyre nagyobb méretű kagylókba ültessék át. A Ming-dinasztia uralkodása alatt egy tájfun közben eltűnt a misztikus tárgy, de 1934-ben rábukkantak, mivel foglyul ejtett egy őslakost, aki ennek következtében meg is fulladt. Wilburn Dowell Cobb amerikai fiatalember, aki a Fülöp-szigeteken nőtt fel, megmentette a helyi törzsfőnök fiát a maláriától, és hálája jeléül a törzs vezetője Cobbnak ajándékozta a furcsa tárgyat. Cobb magával vitte Amerikába a gyöngyöt, és 1939-ben a furcsaságokat kiállító múzeumban, az akkor Manhattanben lévő Ripley's Believe It or Not Museumban állították ki a monstrumnyi éket. Peter Hoffman már 1977-ben kísérletet tett arra, hogy megvásárolja a Pearl of Allah"-ot, azonban Cobb elutasította érdeklődését. Valamivel később azonban Cobbnak különleges álma volt, melynek hatására megváltoztatta álláspontját: 1980-ban 200 ezer dollárért átadta Hoffmannak a gyöngyöt. Hoffman néhány év után úgy határozott, hogy megosztja a legendás kuriózum tulajdonjogát, mely állítólag nagy szerencsét hoz tulajdonosa(i)nak. Azonban Peter Hoffman mást tapasztalt. A társtulajdonosok között sok vita támadt a Pearl of Allah tulajdonképpeni hovatartozását illetően, és a pereskedés még az Egyesült Államok legfelsőbb bíróságához is eljutott. Egyéb váratlan események is közrejátszottak abban, hogy a gyöngy körüli publicitás az évek folyamán nőttön-nőtt. Fény derült például arra, hogy Joseph Boticelli coloradói társtulajdonos bérgyilkost fogadott felesége megölésére, és Boticelli egyik üzlettársát le is tartoztatták hasonló vádak miatt. A különleges gyöngyszemet 1986-ban már tízmillió dollárra értékelték. Ekkoriban tett kísérletet Ferdinand Marcos, a Fülöp-szigeteki elnök arra, hogy hazájának visszaszerezze az ekkor már igen értékes és hírneves tárgyat. Jelenleg ez a sok viszontagságot megjárt ritkaság egy meg nem nevezett denveri bank széfjében csücsül és igen nagy titokzatosság lengi körül. A világon több múzeum érdeklődik a kiállítás joga iránt. A legutolsó felértékelés szerint a gyöngy jelenlegi értéke 59,7 millió amerikai dollárra rúg, de egyelőre még nem akadt rá vevő.

Barbi gyöngyművek

Barbi gyöngyművek

Még egy újdonságot mutatok itt a hétvége előtt. Aztán nekiállok gyorsan a már kihűlt gyöngyeimet megtisztítani és az utolsó tervezett ékszereket szépen becsomagolni. Aztán holnaptól vasárnapig várom a találkozást azokkal akikkel előre megbeszéltük, és azokkal is akikkel nem. Mindenki látogatásának nagyon örülök, aki Szentendrén jár. A www.artfestival.hu oldalon minden program megtalálható, nagyon gazdag a kínálat művészeti és zenei téren is.

Tuti menü