Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Cikkek, érdekességek képes leírás - Gyöngy.tlap.hu
részletek »

Cikkek, érdekességek - Gyöngy.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: gyongy.tlap.hu » Cikkek, érdekességek
Keresés
Találatok száma - 10 db
A Buddha ereklyék visszatérnek Budapestre

A Buddha ereklyék visszatérnek Budapestre

Akik látták két évvel ezelőtt azok szinte biztos, hogy most is meg fogják nézni, akik pedig akkor valamilyen oknál fogva lemaradtak róla, azoknak itt a remek lehetőség. A korábbi kiállítás szervezőjének, a Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség áldozatos munkájának köszönhetően a Maitreya Project gazdája újra Budapestre hozza a közel 1000 db, tibeti, indiai és kínai ereklyéből álló gyűjteményt. Az ereklyék (jelen esetben gyöngyök) létrejöttének és időnként történő többszöröződésének kérdése tovább gazdagítja a természettudomány által megválaszolatlan kérdések körét. A gyöngy szerű képződményekre Buddha és számos jelentős buddhista nagymester hamvai között bukkantak. A buddhista szemlélet szerint a gyöngyök a magas szintet elért mesterek spirituális értékeinek, együttérzésének és együttérzésének az "esszenciái". Az ilyen ereklyéket a világon mindenhol sztupák, templomok és kolostorok szentélyeiben őrzik. Ezért számít kivételes dolognak, hogy az ereklyék a nagy nyilvánosság elé kerülnek. A kiállítás 2001. óta utazik a Föld körül és eddig több száz nagyvárosban fordult meg, Los Angeles-től Londonig. A kiállítás célja, hogy lehetőséget biztosítson bárkinek, hogy megtapasztalh

A fekete gyöngy legendája

A fekete gyöngy legendája

Az egyik legenda szerint Oro, a béke és termékenység istene, aki szivárványon jött le a földre, adta ezt a kagylót az embernek. Egy másik polinéz legenda szerint Oro egy fekete gyöngyöt ajándékozott a szépséges Bora Bora istennőnek szerelmének jeléül. A császári Kínában a fekete gyöngyöt, a bölcsesség jelképét egy sárkány őrizte a fogai között és aki a gyöngyöt meg akarta szerezni, először a sárkányt kellett legyőznie. Az uralkodói ékszer A fekete gyöngy egykor csak az uralkodó ékszereiben volt megtalálható. Az egyik leghíresebb fekete gyöngy, az AZRA az orosz koronaékszerek egyik nyakláncának középső darabját képezte. Jóllehet ma is ritka és értékes, de műértő és igényes vevő megvásárolhatja, Akárcsak korábban, ma is a legritkábban előforduló kerek és kiváló minőségű gyöngyöt keresik. De más formáknak is megvan a szépségük és az ötvös keze alatt egy körte-, circlé-, vagy barokk-gyöngy is csodálatos ékszerré válik. Néhány fontos tudnivaló a gyöngyök kezeléséről: A gyöngyöket egy kis puha erszényben, vászon-, vagy papírzsebkendőben tároljuk. Mivel a gyöngynek nedvességre van szüksége, nem ajánlatos levegőtől elzárt, vagy száraz helyen tárolni. Vigyázzon, hogy a gyöngyre ne kerü

A Gyöngyhimnusz - új szemmel

A Gyöngyhimnusz - új szemmel

Az egyiptomi Nag-Hamadiban 1946-ban talált,apokrif anyagok között az egyik legjelentékenyebb a Tamás-akta Gyöngyhimnusza. A papirológusok még nem vállalkoztak az ebben egyénien elbeszélt beavatási történet értelmezésére, pedig az összehasonlító módszer alkalmazása érdekes megvilágításba helyezheti ezt a himnikus művet. A Gyöngyhimnusz hőse egy megközelitőleg Krisztus idejében élt keleti királyfi, akit királyi szülei fontos küldetéssel bocsájtanak útjára. Az utazáshoz gazdagon ellátják őt szkita arannyal,gyémánttal, indiai kalcedonnal, Kusán vidéki igazgyönggyel, és saját földjük kincsesházaiból származó ezüsttel. A kincsek származási helyéből és minőségéből Pártia körvonalazódik előttünk az ifjú szülőföldjeként. Indulás előtt a királyfinak meg kell válnia arannyal áttört, drágakövekkel ékes, stólával kiegészitett köntösétől, melyet egészében az alakjára szabtak. Beavatási történetről lévén szó, a leírásból arra következtethetünk, hogy ez a pompás köntös maga az aranyosan fénylő szellemtest, a stóla pedig az az őslény, aki az önvaló legkirályibb, legmagasabb rendű önmeghatározása. A királyfi feladata, hogy Egyiptomba lemenvén elhozza onnan azt a drágagyöngyöt, melyet egy vészt hordozó sárkány ölel körül. Ennek a gyöngynek csak jelképes értelme lehet, hiszen a pártusok kincstára bővelkedik valóságos igazgyöngyökben. A sárkány Leviathan-szerű leírása, valamint az igazgyöngy Hold-jelkép volta arra utalnak, hogy a himnusz hősének valamiképpen a Telihold tudását kellett kimenteni egy elsötétült Holdisten szorításából.Az ifjú két kalauzolóval hagyja el országát. A korabeli iráni főrendűeknek hagyományosan két máguspapjukat kellett, az udvari szertartásrend szerint, magukkal vinniük kisérőnek bármiféle utazáshoz. Így Gundorfár indopártus papkirály is két udvari mágusával szokott utazgatni. A Gyöngyhimnuszban megjelölt állomáshelyek:Maisan, Babilon, Sarbug hitelesen rajzolják ki az Egyiptomba vezető utat. A sárkány barlangjához közeli szállásán azonban az ifjú magára marad eredeti azonosságát elrejtő álruhájában. Olyan vándornak adja ki magát, aki az övéi szemében is idegennek tűnhet, minthogy vallást változtatott. Új lakhelyén találkozik egy ugyancsak Keletről-vélhetően Pártiából-származó, megnyerő egyéniségű ifjúval,aki óva inti őt az egyiptomiak tisztátalanságaitól. Ezután következik a himnuszban a Ladocsi Gáspár fordította, talányos utalásokkal teli vallomás: Nem tudom, miképpen, mely áruló jelből, mégiscsak megtudták, nem földjükről vagyok, ármánykodásokkal kelepcébe csaltak, mígnem megízleltem azoknak ételét. A megzsarolt és persze leleplezett pártus királyfi ezután sötét hatalmakat kénytelen szolgálni. Küldetéséről megfeledkezve a kiszolgáltatottak tompaságába merül. A szerencsétlenség híre Pártiába is eljut, s az udvar levélben figyelmezteti az ifjút eredeti vállalására: Atyádtól, a királyok királyától, és édesanyád testvéredtől, a másodikunktól Egyiptomban levő fiúnknak békesség. A sasmadár forma, azaz a Föld lelkét, beszédét hordozó üzenet meg is érkezik a címzetthez, aki így szellemében végre le tudja győzni a félelmetes sárkányt az igazi Holdisten tisztelőjének erejével. Így a drágagyöngyöt végre elveheti tőle, és bemocskolódott gúnyáit ledobva elindulhat hazafelé. Szülei elküldik neki ékes öltözékét- azt az aranyos dicsfényt, melyet most végre magára ölthet, és amelynek fenséges ragyogását szinte már elfeledte. Figyelemre méltó, hogy a magyar Szentkoronán ábrázolt Szent Tamás részben lefedett medálján az apostol- társai közül egyedül ő aranyköntöst visel. Ahogy megláttam én az öltözékemet, olyan volt,mintha csak tükörképem lenne: magamat egészben benne szemlélhettem. Vagyis ez a dicsfény egyben egy másik olyan királyfi is, aki földi küldetését szintén sikerrel teljesítette, s kettejük teljesítménye a fényköntösben egybeolvad. Talán a megnyerő rokon ifjúra célzott a Tamás-akta szerzője - annál is inkább, mert őt felkentek fiaként említi. A köntös ragyogó színekben pompázott előttem, aranytól tarkállott és drágakövektől, felsőbb részeiben finom szinezésű fényűző gyöngyöktől: közte foglalatban királyok királya képmása középen, minden részletében ragyogó pompában: A köntös leírása valamiképpen emlékeztet a szentkoronára. Még ennek a beavató koronának a tartalmi értelmezését illetően is: Ezek után láttam rajta egészében a tudás mozgása zuhant végig ottan, értelmes igéket hallatni készen volt/.../ Azé vagyok én, aki minden ember között a legnagyobb hős. Érte jegyeztek be engem az Atyánál, termetem növését általa éreztem, ösztönzésének megfelelőképpen. Ezzel az öltözettel az immár földi hivatását teljesített pártus királyfi drágagyöngyzsákmányával egyetemben a béke és méltóság örök tájaira emelkedhet, s Atyja fénylő lángja előtt a fejét mélyen meghajthatja. Magasztalt engemet, királyi házában jobbjára ültetett: alattvalója mind himnuszt énekelt. A történet három szereplője a,, királyfi,,, azaz az égi királyság várományosa, a víz alatti sárkány és a gyöngy. Ugyanezekkel a motívumokkal a Mahájána-buddhizmus tanításai között is találkozhatunk, jelesül a Dévadatta szútrában. Ennek kiindulópontja a Keselyűhegy csúcsán ülő, a bódhiszattvák beszámolóit hallgató Buddha. Előbbiek Szágara sárkánykirály tenger alatti palotájából emelkednek a Keselyűhegyig, hogy beszámoljanak mesterüknek a sárkány palotájában végzett térítéseikről. Az egyik ilyen térítő, Manydzsusri, Szágara sárkánykirály leányának jó példájával hozakodik elő: ,,Ő csupán nyolc éves. Bölcsességével és éles eszével jól ismeri a karmát, amely az emberek cselekedetének mindenkori gyökereiből ered. Tudja a dháranikat, és fel tudja fogni, meg tudja tartani a buddhák által hirdetett mély és titkos tanokat. Mély meditációba merülve szívét egy pillanat alatt megnyitotta a megvilágosodás felé, és elérte a többé már vissza nem térés állapotát. Beszéde akadály nélküli, minden lény iránt részvétet érez, érdemei tökéletesek. Képessé vált a megvilágosodás elérésére.,, /Porosz Tibor fordítása/. A bódhiszattvák kételkednek abban, hogy Dévadatta ilyen hamar megvilágosodhatott volna - akkor, amikor maga a Buddha is csak mérhetetlen számú világkorszakon át, megannyi fáradsággal és szenvedéssel érte el fejlett tudati állapotát. A kételyeket csak a sárkánykirály lányának megjelenése oszlatja el, aki egy értékes gyöngyöt nyújt át a Buddhának, majd hirtelen férfivá változik, ahol egy ékszer -lótuszvirágon ülve eléri a m e g k ü l ö n b ö z t e t é s n é l k ü l i tökéletes megvilágosodást, és az élőlényeknek a jó Törvényt hirdeti. Így talán ő az a ,,levél,,, aki egy későbbi alakváltozatában megmenti a szolgaságtól a kelepcébe csalt pártus királyfit. A Lótusz szútra szövege szerint ő az előző életei valamelyikében az akkor még csak megvilágosodásra vágyó Sákjamuni Buddha női tanítómestere volt, és így méltán válhatott az éteri lótuszvirág ékévé. A Gyöngyhimnusz másfelől egy korábbi, óegyiptomi verses legendával mutat hasonlóságot. A Szinuhe története I. Szeszosztrisz fáraó idejében keletkezett. Ekkortájt sok egyiptomi próbált szerencsét Sziro-Főníciában. Köztük az a fáraófi, aki az uralkodó erőszakos halálának hírére Szíriába menekült a gyilkos hadvezér elől, s ot szép pályát futott be. Élete alkonyán kegyelmet kapván övéitől visszatérhetett a fáraó udvarába. Hazatéréséről így ír a száműzött: Mikor megvirradt, kora hajnalban Jöttek, hogy hívjanak engem, Tíz ember jövet, tíz ember menet, Hogy a Palotába kísérjenek. Földre borultam a szfinxek között. A királyi gyermekek a kapuban álltak, hogy találkozzanak velem. A ,,Barátok az oszlopcsarnokba kisértek, Hogy utat mutassanak a palota belsejébe . Szinuhe története Dobrovits Aladár fordításában a Gyöngyhimnuszból ismert ritka és üdítő egyszerűséggel, és ennek megfelelő meggyőző erővel bomlik ki. Mindebből arra következtethetünk, hogy a Tamás - akta Egyiptomot is megjárt szerzője ismerhette ezt a legendát. És amíg az érett Szinuhe drágagyöngyként adja át magát a fáraónak, addig a Gyöngyhimnusz szerzője igazgyöngyként adja át magát nekünk, mai olvasóknak. Kiss Irén

A Szent Korona igazgyöngyei

A Szent Korona igazgyöngyei

A magyar Szent Korona Európa egyik legrégebben használt és mai napig épségben megmaradt koronája. A magyar államiság egyik jelképe, mely végigkísérte a magyar történelmet legalább a 12. századtól napjainkig. A hozzá kapcsolódó hagyományokkal és jogokkal foglalkozó Szentkorona-tan szerint a magyar alkotmányosság alapja volt a történelem folyamán egészen az 1949-es alkotmányig. A magyar történelmi alkotmányból fakadó alaptörvény és jogrendszer szerint pedig az országalapító a Szent Korona volt. Hasonló, de máig élő jogi vonatkozásokat is tartalmazó koncepció épült ki a brit korona körül. A Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kiadványai,[1] valamint a témával foglalkozó történészek többsége szerint a koronát III. Béla (1172-1196) korában állították össze két fő részből: az úgynevezett görög koronából (corona graeca) és a latin koronából (corona latina). A tetején lévő keresztet később, valószínűleg a 16. században illesztették a tetejére, meglehetősen durva módon, a Krisztus-kép átlyukasztásával. A kereszt elferdülését minden bizonnyal egy 17. századi sérülés okozta, amely úgy keletkezhetett, hogy a koronaékszereket tartalmazó vasláda fedelét azelőtt

Az óriásgyöngy legendája

Az óriásgyöngy legendája

Az óriásgyöngy legendája közel 2500 éves. A monda szerint Lao-ce, a kínai filozófus zöld nefritből készült, önmagát, Buddhát és Konfuciust ábrázoló amulettet ültettetett egy kagyló közepébe és megparancsolta, hogy a furcsa tárgy kizárólag apáról fiúra öröklődhessen. Utolsó kívánsága az volt, hogy minden egyes generáció biztosítsa a gyöngy további növekedését, azáltal, hogy azt egyre nagyobb méretű kagylókba ültessék át. A Ming-dinasztia uralkodása alatt egy tájfun közben eltűnt a misztikus tárgy, de 1934-ben rábukkantak, mivel foglyul ejtett egy őslakost, aki ennek következtében meg is fulladt. Wilburn Dowell Cobb amerikai fiatalember, aki a Fülöp-szigeteken nőtt fel, megmentette a helyi törzsfőnök fiát a maláriától, és hálája jeléül a törzs vezetője Cobbnak ajándékozta a furcsa tárgyat. Cobb magával vitte Amerikába a gyöngyöt, és 1939-ben a furcsaságokat kiállító múzeumban, az akkor Manhattanben lévő Ripley's Believe It or Not Museumban állították ki a monstrumnyi éket. Peter Hoffman már 1977-ben kísérletet tett arra, hogy megvásárolja a Pearl of Allah"-ot, azonban Cobb elutasította érdeklődését. Valamivel később azonban Cobbnak különleges álma volt, melynek hatására megváltoztatta álláspontját: 1980-ban 200 ezer dollárért átadta Hoffmannak a gyöngyöt. Hoffman néhány év után úgy határozott, hogy megosztja a legendás kuriózum tulajdonjogát, mely állítólag nagy szerencsét hoz tulajdonosa(i)nak. Azonban Peter Hoffman mást tapasztalt. A társtulajdonosok között sok vita támadt a Pearl of Allah tulajdonképpeni hovatartozását illetően, és a pereskedés még az Egyesült Államok legfelsőbb bíróságához is eljutott. Egyéb váratlan események is közrejátszottak abban, hogy a gyöngy körüli publicitás az évek folyamán nőttön-nőtt. Fény derült például arra, hogy Joseph Boticelli coloradói társtulajdonos bérgyilkost fogadott felesége megölésére, és Boticelli egyik üzlettársát le is tartoztatták hasonló vádak miatt. A különleges gyöngyszemet 1986-ban már tízmillió dollárra értékelték. Ekkoriban tett kísérletet Ferdinand Marcos, a Fülöp-szigeteki elnök arra, hogy hazájának visszaszerezze az ekkor már igen értékes és hírneves tárgyat. Jelenleg ez a sok viszontagságot megjárt ritkaság egy meg nem nevezett denveri bank széfjében csücsül és igen nagy titokzatosság lengi körül. A világon több múzeum érdeklődik a kiállítás joga iránt. A legutolsó felértékelés szerint a gyöngy jelenlegi értéke 59,7 millió amerikai dollárra rúg, de egyelőre még nem akadt rá vevő.

Hirdetés
Igazgyöngy ékszer

Igazgyöngy ékszer

Az ékszer nagykereskedés weboldalán ötvösök és ékszerészek részletesen írnak az igazgyöngy ékszerekről az ékszer lexikonban. Ha szeretnél bővebb információkat olvasni az ékszer eredetéről, vagy drágakövekről, esetleg a gyöngyökről. Akkor olvass bele az ékszer lexikonba. Az igazgyöngyök a természet kincsei, értékük megfelelő odafigyeléssel megőrizhető. Mivel a gyöngyök szerves anyag képződmények, nagyon lágy és érzékeny a felületük. Fémekkel kövekkel (drágakövek is) való érintkezéskor könnyen megkarcolódnak. Ezért az igazgyöngy ékszereket más ékszerektől jó inkább külön tartani, ha lehet egyesével, valamilyen puha anyagból készült zacskóban, de be lehet tekerni kendőbe is. Bőr zacskóba ne tartsuk, mert a bőrben levő csersav árt a ragyogásnak.

Misaki gyöngyök

Misaki gyöngyök

A Misaki erőssége a stílusos formatervezésben, a minőségi gyöngyökben, drágakövekben és ékszerekben rejlik. A formatervezés középpontjában álló természeti csoda -a gyöngy- 15000-ből egy kagylóban fordul elő. A természetes gyöngyök -melyek növekedési ideje 6 év- előfordulása annyira ritka, áruk pedig ebből adódóan annyira magas, hogy a nők nem várnak a pillanatra, hogy megvásárlásukat megengedhessék maguknak, ezért japán kézművesek kifejlesztették a gyöngy mesterséges előállításának módszerét. Ennek köszönhetően a természet szépsége olyan áron vált elérhetővé a nők számára, amely mellett más luxusról sem kell lemondaniuk. Tenyésztett gyöngyök A természetes gyöngyökhöz hasonlóan egzotikusnak számítanak, létrejöttük emberi segítségnek Egy kvarcszemet helyeznek a kagyló belsejébe, amelyet a kagyló - az idegen test okozta irritáció elleni mechanikai védelem biztosításának érdekében - gyöngyházréteggel von be, melyből két év alatt gyönyörű gyöngy képződik. A tenyésztett Misaki ékszerek közé az Akoya és a különböző alakú édesvízi gyöngyök tartoznak. Az Akoya osztriga elsősorban a japán partok sekély vizeiben lelhető fel. Az édesvízi gyöngyöket - melyek számtalan színárnyalatban pompázn

Természeti csoda - Tahiti gyöngyei

Természeti csoda - Tahiti gyöngyei

A gyöngytenyészetek vagyis farmok Tuamotu és Gambier szigetvilágának lagunáiban és atolljaiban létesültek. A tenyésztett gyöngy tulajdonképpen nem is mesterséges, csak abban különbözik természetes rokonaitól, hogy keletkezésében segít az ember. undefined Tahiti ma az üdülni vágyók paradicsoma. Őslakosai féltve óvják szigetüket, s szerintük ez a boldog emberek lakhelye A Polinéz-szigetvilág 118 vulkanikus szigete ma is Franciaország részét képezi. A legismertebb közülük a paradicsomi Bora Bora és a Csendes-óceán királynőjének becézett Tahiti. Ez utóbbi nem hiába kapta a királyi jelzőt, hiszen páratlan gyöngyszemei féltett királyi ékszereket díszítenek. A nyugati ember vagyis az európaiak a Pacifikum meghódítása során ismerték meg, s az égkövekkel tették egyenértékűvé. Az első pillanattól közkedveltté vált a nemesség körében. Többek között Nagy Katalin és III Napóleon felesége viselt szívesen gyöngyékszereket, de a legkiválóbb darabok az osztrák és orosz koronát ékesítették.

Tippek ötletek házipraktikák

Tippek ötletek házipraktikák

A viselés közben bepiszkolódott, szennyeződött gyöngyöket úgy tisztítjuk, hogy a gyöngysort denaturált szeszbe mártjuk, és alaposan megfürdetjük. Denaturált szesz helyett használhatunk jó minőségű borecetet is. A gyöngyöket sohase áztassuk! (Tausz György) Ha a gyöngyöket gyöngyfűző fonalra fűzték fel, szappanos vízben is megmoshatjuk. A közönséges fonalat a víz tönkreteheti. A lemosott gyöngysort kendő között szárítsuk. (Tausz György) A tisztításhoz savat és ammóniákot ne használjunk, mert feloldják a gyöngyöt (Tausz György) Ha a nyaktól vagy a hajtól az igazgyöngy homályos lesz, csillogását elvesztette, só segítségével újra fehérré és fénylővé tehetjük. A gyöngysort tegyük egy megfelelő nagyságú vászondarabra, hintsünk rá sót, majd a vászon sarkait kössük össze. Azután a zacskót addig öblítjük langyos vízzel, míg a só eltűnik. A gyöngyöt enyhe melegben szárítsuk. (Tausz György) A kevésbé szennyezett gyöngysort szárazon is tisztíthatjuk. A gyöngyszemeket puha flanell ruhával egyenként törölgessük át és fényesítsük. Legyünk óvatosak, nehogy a fonal elszakadjon. (Tausz György)

Hirdetés
Wass Albert: Igazgyöngyök

Wass Albert: Igazgyöngyök

Egyszer régen, mikor még nem volt bánat, s a kék vizeken tündökölt a hold, tündér leány állott a tenger partján, s a hab lágyan, szerelmesen dalolt... De egy este... messze észak felől orkán hadával érkezett a tél, a tündér sírt és fényes könnyeit zúgó tengerbe hullatta a szél... Aztán elment... a tenger várta, várta, és fodros habja többé nem dalolt. Ködös, borongós, néma éjszakákon sötét vizén nem tündökölt a hold... S a mélybe hullott tündér-könnyekből lettek a fényes igazgyöngy szemek... A gyöngyhalász néha megtalálja a mélybe rejtett tündér-könnyeket... Én is ilyen gyöngyhalász vagyok, és verseim az igazgyöngyszemek... Egyszer lelkembe zokogott egy tündér s azóta néha gyöngyszemet lelek.

Tuti menü